Finnairin lentäjät järjestäytyvät Akavaan

StripesFinnairin lentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto SLL on liittynyt Akavaan järjestäytyneeseen Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:hyn. Muutoksella haetaan tukea ilmailun sääntelyä, viestintää ja edunvalvontaa koskeviin asioihin muuttuvassa maailmassa. Jäsenyys tulee hyödyttämään kaikkia lentäjäyhdistyksiä.

Lentäjät ovat olleet vuosikausia irrallaan keskusjärjestöistä ja nyt Akava tarjoaa vahvan tuen yhteiskunnallisessa  ja lentoliikeenteeseen liittyvässä edunvalvonnassa. SLL jatkaa YTY -järjestöön liittymisestä huolimatta itsenäisenä sopijaosapuolena työehtosopimusasioissa.

Suomen lentäjäliitto SLL edustaa noin 750 Finnairin liikennelentäjää ja se ei ole aiemmin kuulunut mihinkään keskusjärjestöön. YTY kokoaa sopimuksen myötä siipiensä suojaan 90 prosenttia suomalaisista lentäjistä.

SLL_Sami_Rolig”Akava osoittautui sopivimmaksi vaihtoehdoksi ympäröivässä maailmassa. YTY:ssä on jo aiemmin kokemusta lentäjäliitoista”, kommentoi Suomen Liikennelentäjäliiton SLL:n puheenjohtaja Sami Rolig.

”Iso osa vaikuttavista asioista tulee viranomaisten määräysten ja lakien kautta. Pelkkä paikallisyhdistys ei pysty vaikuttamaan asioihin vaan tarvitaan enemmän resursseja keskusjärjestöiltä jotta näihin voidaan vaikuttaa. Isompi organisaatio ja lentäjien syvenevä yhteistyö tuovat siihen enemmän mahdollisuuksia”, kertoo Rolig.

”Lentäjän työ on vastuullista ja vaativaa asiantuntevuutta. Akava on selkeästi lähin ja sopiva kumppani. Ammattiliittoon liittyminen on fiksu liike”, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

”Yhteistyö tulee hyödyttämään kaikkia suomalaisia lentäjäyhdistyksiä”, täydentää SLL:n Rolig.

SLL_Akava_YTY_1”Suomalaisen lentäjätyön ja lentoliikenteen edellytysten turvaaminen on kansallisesti tärkeää. Lentäjien työehtojen ongelmissa on yhteneväisyyksiä muihin esimiesten ja asiantuntijoiden kohtaamiin ongelmiin. Tälläisiä nousevia uhkakuvia ovat esimerkiksi nollasopimukset ja pakkoyrittäjyys”, kommentoi YTYn toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski.

”Lentäjien työehtojen pitää jatkossakin määräytyä työehtosopimusten perusteella. Olemassa olevaa järjestelmää pyritään romuttamaan ja työntekijöitä pyritään ketjuttamaan rakennusalan tapaan”, jatkaa Kiiski.

”Lentäjien tulisi olla operoivan yhtiön palkkalistoilla jotta myös vastuut ovat selvillä. YTY tulee käyttämään yhteiskunnallista ja EU tason vaikutusmahdollisuuksia asian kanssa”, jyrähtää Kiiski.

SLL_Akava_YTY_3YTY on yksityissektorilla työskentelevien esimiesten ja asiantuntijoiden akavalainen edunvalvontajärjestö. YTYssä on yli 9000 jäsentä mm. teknologiateollisuudesta sekä finanssi-, urheilu- ja ilmailualalta. YTY:n jäseniä ovat ennestään Airfix Aviationin, Flyben lentäjäliitot sekä tuore Norwegianin Suomessa toimivia lentäjiä edustava NASPA. Keskusjärjestö Akavaan kuuluu 35 jäsenliittoa, joissa on yhteensä yli puoli miljoonaa jäsentä.

Vuonna 1949 perustettu Suomen Liikennelentäjäliitto SLL kuuluu myös Suomen lentäjäliitto FPA:han, joka on kaikkia suomalaisia liikennelentäjäyhdistyksiä kokoava lentoturvallisuuteen ja teknisiin asioihin keskittyvä organisaatio. FPA on perustettu vuonna 2004 ja sen piiriin kuuluu yli 1000 liikenne- ja helikopterilentäjää seitsemästä eri yhdistyksestä.